Pedigree of Kokoro Fujin Go Akitsu Shikoku Sou

Kokoro Fujin Go Akitsu Shikoku Sou

Shunreihou Go Shounan Koumesou
Kawamura No Ryuuchou Go Fukasou

Ryuushun Go Izumo Yano Sou
Shizuha Go Fukasou

Shunyoume Go Sakawagou
Youshumpou go Ryuudosou
河村の龍子号 Kawamura No Ryuushi Go SakoukYou

Tsukiko Kenzo Go Kasatori Sou

Takaou Go Hata Inoshishisou

Iyo No Gakushun Go Tsujihanasou
Garyuume Go Bingo Tatsumakisou

Suzuka Hime Go Mikasasou
Suzumine Go Wakashibasou
Oushumme Go Oboro
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree