Pedigree of Kokoro Fujin Go Akitsu Shikoku Sou
Kokoro Fujin Go Akitsu Shikoku SouShunreihou Go Shounan KoumesouKawamura No Ryuuchou Go FukasouRyuushun Go Izumo Yano Sou
Shizuha Go Fukasou
Shunyoume Go SakawagouYoushumpou go Ryuudosou
河村の龍子号 Kawamura No Ryuushi Go SakoukYou
Tsukiko Kenzo Go Kasatori SouTakaou Go Hata InoshishisouIyo No Gakushun Go Tsujihanasou
Garyuume Go Bingo Tatsumakisou
Suzuka Hime Go MikasasouSuzumine Go Wakashibasou
Oushumme Go Oboro
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree