Pedigree of Akashima's Kochi Ken Yuzu Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Yuzu Fuyu No KoShuureihou Go FukasouFuji no Reihou Go FukasouHarugakusakura go Kachidoki Okamotosou
Shizuka Go Fukasou
Reika Go Shibukawa Katou KenshaGinshunzan Go Oboro
Shizuho Go Fukasou
Akashima's Kochi Ken KichonaAkashima's Kochi Ken ShigeruChouun Go Jiraku Sou
Akashima's Kochi Ken Chigusa
Akashima's Kochi Ken HarayukiTenshou Go Awahakua
Yana-Nanako van de Egmato
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree