Pedigree of Akashima's Kochi Ken Ronin Fuyu No Ko

Akashima's Kochi Ken Ronin Fuyu No Ko

Shuureihou Go Fukasou
Fuji no Reihou Go Fukasou

Harugakusakura go Kachidoki Okamotosou
Shizuka Go Fukasou
Reika Go Shibukawa Katou KenshaGinshunzan Go Oboro
Shizuho Go Fukasou

Akashima's Kochi Ken Kichona

Akashima's Kochi Ken Shigeru

Chouun Go Jiraku Sou

Akashima's Kochi Ken Chigusa

Akashima's Kochi Ken Harayuki

Tenshou Go Awahakua

Yana-Nanako van de Egmato
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree