Pedigree of Tensei No Akigumo Go Fukuyama Shidahara

Tensei No Akigumo Go Fukuyama Shidahara

Gakushou Go Izumo Yanosou

Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Kaiun Go Izumo Yanosou
Shinseikizunahime Go Shouyou Sou
Michiyo Go Izumo Yanosou

Fukuyama No Matsumine Go Fukuyama Ichiza

Michiko Go Izumo Yanosou
Fukuyama Shuukahime Go Fukuyama Shidahara

Gakuun Go Izumo Yanosou

Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Michiyo Go Izumo Yanosou
Yurihime Go Aki KourasouGoushun Go Iwate Kinshuusou

Kougakume Go Tamaruyasou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree