Pedigree of Shintarou Go Kinrousha
Shintarou Go Kinrousha

Jiraku Sou Ryu Go

Gakuun Go Izumo Yanosou

Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Michiyo Go Izumo Yanosou

Unshunme (Kumoharume) Go Izumo Yanosou

Ungaku (Kumotake) Go Izumo Yanosou
Ganshumme Go Kamo Shinsakusou

Kinrousha Momoka Go

Unta go Izumo Shoueisou

Gakuun Go Izumo Yanosou

Choumme Go Izumo Shoueisou
Tsukuyomi Go Kinrousha

Chouji Go Izumo Shoueisou

Choushumme Go Izumo Yanosou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree