Pedigree of Shintarou Go Kinrousha
Shintarou Go KinroushaJiraku Sou Ryu GoGakuun Go Izumo YanosouDaigorou Go Katashiro Ikenaga
Michiyo Go Izumo Yanosou
Unshunme (Kumoharume) Go Izumo YanosouUngaku (Kumotake) Go Izumo Yanosou
Ganshumme Go Kamo Shinsakusou
Kinrousha Momoka GoUnta go Izumo ShoueisouGakuun Go Izumo Yanosou
Choumme Go Izumo Shoueisou
Tsukuyomi Go KinroushaChouji Go Izumo Shoueisou
Choushumme Go Izumo Yanosou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree