Pedigree of Jikino Kensha No Uta Go

Jikino Kensha No Uta Go

Jikino Kensha no Hi no Rei go

Yuu Go Mikasasou
Kouhou Go Oboro

Shunkahime Go Mikasasou

Jikino Kensha Fujihanabira Go

Katana Go Shibukawa Katou Kensha

Akane Go Awa Yamainusou

Kazehime Go Awa Yamainu Sou

Bunta Go Nidai Iwahori Sou

Chouhou Go Nidai Iwahori Sou

Koharu Go Nidai Iwahori Sou

Chacha Go Nidai Iwahori Sou

Teruhide Gou Sekimei Sou

Sekihoume Go Iyo Temmasou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree