Pedigree of Nihon's Legend Anko Yui

Nihon's Legend Anko Yui

Shinryu of Shikoku House

Ryuou Gyeonmoksanjang

Bingogoichiheiwang Imanaka

Miyabi Go Nidai Iwahori Sou

Jinryuichijyogou Oitasanjyusyou

Jingaku Go Satsuma Tenryuusou

Jinkanjyogou Oidasanjyusyou

Akashima's Kochi Ken Reiko Go

Akashima's Kochi Ken Yokishinai

Akashima's Kochi Ken Shigeru

Akashima's Kochi Ken Harayuki

Chiharu Go Nidai Iwahori Sou

Kotofusa Go Nidai Iwahori Sou
Shuuou (Kosumosu) Go Nidai Iwahori Sou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree