Pedigree of momoka go kinrousha
momoka go kinrousha

Unta go Izumo Shoueisou

Gakuun Go Izumo Yanosou

Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Michiyo Go Izumo Yanosou

Choumme Go Izumo Shoueisou

Shungaku Go Izumo Yanosou

Choushumme Go Izumo Yanosou
Tsukuyomi Go Kinrousha

Chouji Go Izumo Shoueisou

Shungaku Go Izumo Yanosou

Choushumme Go Izumo Yanosou

Choushumme Go Izumo Yanosou

Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Michiyo Go Izumo Yanosou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree