Pedigree of Gakuyouhime Go Kinrousha
Gakuyouhime Go Kinrousha

Chouji Go Izumo Shoueisou

Shungaku Go Izumo Yanosou

Gakuhou Go Mabi Tabuchisou
Heisei Shuuritsumi Go Shouyousou

Choushumme Go Izumo Yanosou

Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Michiyo Go Izumo Yanosou

Ungakume Go Yudahakushin

Fuun Go Izumo Yanosou

Gakuun Go Izumo Yanosou
Chouunme Go Jirakasou
CHACHA GO SANUKI NAGATOSOUTaiyou Go Iyo Sange Sou
Nachime Go Sanuki Nagato Sou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree