Pedigree of Gakuyouhime Go Kinrousha
Gakuyouhime Go KinroushaChouji Go Izumo ShoueisouShungaku Go Izumo YanosouGakuhou Go Mabi Tabuchisou
Heisei Shuuritsumi Go Shouyousou
Choushumme Go Izumo YanosouDaigorou Go Katashiro Ikenaga
Michiyo Go Izumo Yanosou
Ungakume Go YudahakushinFuun Go Izumo YanosouGakuun Go Izumo Yanosou
Chouunme Go Jirakasou
CHACHA GO SANUKI NAGATOSOUTaiyou Go Iyo Sange Sou
Nachime Go Sanuki Nagato Sou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree