Pedigree of Kira Chiharu Shinrin Yoku Sou
Kira Chiharu Shinrin Yoku SouSeiryu Go Owari TodasouOogami Go Imanakasou (Daijin)Shouyou Tomoaki Go Shouyousou
Yousuime Go Imanakasou
Owari No Momoka GoYoshishizuha Go Shasui No Takisou
Hidemi go Nidai Iwahorisou
Akira AyaDaigo Akira Go Kasatori SouShousei Homare Go Izumo Yanosou
Unshoume Go Izumo Yanosou
Hina Miha O ChanurAllaika's Eiko
Taishumme Go Futomisou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree