Pedigree of Aiko Okami Go Kasatori Sou

Aiko Okami Go Kasatori Sou

Shinryu of Shikoku House

Ryuou Gyeonmoksanjang

Bingogoichiheiwang Imanaka

Miyabi Go Nidai Iwahori Sou

Jinryuichijyogou Oitasanjyusyou

Jingaku Go Satsuma Tenryuusou

Jinkanjyogou Oidasanjyusyou

Satsukihime Go Awa Yamainusou

Kotofusa Go Nidai Iwahori Sou

Teruhide Gou Sekimei Sou

Sekihoume Go Iyo Temmasou

Tochimitsuhime Go Izumo Yanosou
Tochiryuu Go Izumo Yanosou

Shouseime Go Kasahara Sou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree