Pedigree of Yoshishizusakura Go Kachidoki Okamotosou

Yoshishizusakura Go Kachidoki Okamotosou

Yoshishizuha Go Shasui No Takisou

Kotofusa Go Nidai Iwahori Sou

Teruhide Gou Sekimei Sou

Sekihoume Go Iyo Temmasou
Yoshihazuki Go Yoshimune SouIyo no Tetsu Go Kikuma Yoshii Sou

Tochitsurume Go Yoshimunesou

RYUUHARUZAKURAHIME GO Sakawagou
RYUUHARU GO Izumo Yanosou

Gakuun Go Izumo Yanosou
Chouunme Go Jirakasou
BENIOUME GO Kachidoki Okamatosou

Iyo No Gakushun Go Tsujihanasou
Hiryuu Sakurahime Go Nidai Iwahori Sou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree