Pedigree of Jukaiaki Go Soushuu Suzukisou
Jukaiaki Go Soushuu Suzukisou

Yoshishizuha Go Shasui No Takisou

Kotofusa Go Nidai Iwahori Sou

Teruhide Gou Sekimei Sou

Sekihoume Go Iyo Temmasou
Yoshihazuki Go Yoshimune SouIyo no Tetsu Go Kikuma Yoshii Sou

Tochitsurume Go Yoshimunesou
Oushumme Go Kachidoki Okamotosou

Iyo No Gakushun Go Tsujihanasou

Shungaku Go Izumo Yanosou
Youkoume Go Ryuutarou Sou
Hiryuu Sakurahime Go Nidai Iwahori Sou

Hiryuu Go Iwai Sou
Minezakurame Go Kachidoki Okamoto Sou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree