Pedigree of Hinata no Zuiun Go Shikokusuehiroan
Hinata no Zuiun Go ShikokusuehiroanShuuun Go Izumo IchinotanisouTetsugaku Go Izumo YanosouGakuun Go Izumo Yanosou
Chouunme Go Jirakasou
Seiryuume Go Izumo IchinotanisouChiyomine Go Izumo Ichinotanisou
Gakuseime Go Izumo Yanosou
Hinako Go Hinata Sou
Unsyume Go Junken Sou
Unkahime Go Izumo Shoueisou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree