Pedigree of Shin Loki Go Kasatori Sou
Shin Loki Go Kasatori SouTakaou Go Hata InoshishisouIyo No Gakushun Go TsujihanasouShungaku Go Izumo Yanosou
Youkoume Go Ryuutarou Sou
Garyuume Go Bingo TatsumakisouShouyou Tomoaki Go Shouyousou
Mikihime Go Bingo Tatsumakisou
Satsukihime Go Awa YamainusouKotofusa Go Nidai Iwahori SouTeruhide Gou Sekimei Sou
Sekihoume Go Iyo Temmasou
Tochimitsuhime Go Izumo YanosouTochiryuu Go Izumo Yanosou
Shouseime Go Kasahara Sou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree