Pedigree of Akashima's Kochi Ken Okami

Akashima's Kochi Ken Okami

Akashima's Kochi Ken Shigeru

Chouun Go Jiraku Sou

Chouji Go Izumo Shoueisou

Unshunme (Kumoharume) Go Izumo Yanosou

Akashima's Kochi Ken Chigusa

Imiko-Seium V.D. Egmato

Murasaki Go Ayumisou

Tochiumme Go Izumo Yanosou

Chouji Go Izumo Shoueisou

Shungaku Go Izumo Yanosou

Choushumme Go Izumo Yanosou

Bishoume Go Izumo Yanosou

Gakushou Go Izumo Yanosou

Tochimitsuhime Go Izumo Yanosou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree