Pedigree of Fukuyama No Jou Go Fukuyama Shidahara
Fukuyama No Jou Go Fukuyama ShidaharaGakuun Go Izumo YanosouDaigorou Go Katashiro IkenagaKaiun Go Izumo Yanosou
Shinseikizunahime Go Shouyou Sou
Michiyo Go Izumo YanosouFukuyama No Matsumine Go Fukuyama Ichiza
Michiko Go Izumo Yanosou
Gakushumme Go Izumo IchinotanisouTetsugaku Go Izumo YanosouGakuun Go Izumo Yanosou
Chouunme Go Jirakasou
Seiryuume Go Izumo IchinotanisouChiyomine Go Izumo Ichinotanisou
Gakuseime Go Izumo Yanosou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree