Pedigree of Choushuuhou Go Warayasou
Choushuuhou Go Warayasou

Shunhou (Harumine) Go None Ishiyama Sou
Matsukaze Go Ehime Oohashi SouMatsuryuu Go Awa Taketorasou
Shiryuume Go Ehime Oohashisou
Choushunme Go Ugurusu Sou

Ungaku (Kumotake) Go Izumo Yanosou
Gakushoume Go Tosa Nichieisou
Choushuume Go Warayasou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree