Pedigree of Shizuha Go Fukasou
Shizuha Go Fukasou

Yoshishizuha Go Shasui No Takisou

Kotofusa Go Nidai Iwahori Sou

Teruhide Gou Sekimei Sou

Sekihoume Go Iyo Temmasou
Yoshihazuki Go Yoshimune SouIyo no Tetsu Go Kikuma Yoshii Sou

Tochitsurume Go Yoshimunesou
Ginkahime Go FukasouGinshunpou Go OboroOushun Go Shibukawa Katou Kensha
Mimi Go Oboro
Fuurin Go FukasouKaishuu Go Shibukawa Katou Kensha
Fuuka Go Fukasou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree