Pedigree of Mayuka Daijiro Go Kasatori Sou
Mayuka Daijiro Go Kasatori SouShousei Homare Go Izumo YanosouGakushou Go Izumo YanosouDaigorou Go Katashiro Ikenaga
Michiyo Go Izumo Yanosou
Shouseime Go Kasahara SouShouun Go Aki Yamashitasou
Seisuzume Go Bitschuu Nakagawasou
Satsukihime Go Awa YamainusouKotofusa Go Nidai Iwahori SouTeruhide Gou Sekimei Sou
Sekihoume Go Iyo Temmasou
Tochimitsuhime Go Izumo YanosouTochiryuu Go Izumo Yanosou
Shouseime Go Kasahara Sou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree