Pedigree of Jikino Kensha Fujirēn Go

Jikino Kensha Fujirēn Go

Katana Go Shibukawa Katou Kensha

Kouhou Go Oboro
Taihou Go Sanshuu Kotetsusou
Ibenihime Go Iyo Tenmansou
Shizuho Go Fukasou

Yoshishizuha Go Shasui No Takisou
Ginkahime Go Fukasou

Akane Go Awa Yamainusou

Kunitaka Go Nidai Iwahori Sou

Teruhide Gou Sekimei Sou

Sekihoume Go Iyo Temmasou

Bishoume Go Izumo Yanosou

Gakushou Go Izumo Yanosou

Tochimitsuhime Go Izumo Yanosou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree