Pedigree of Akashima's Kochi Ken Akagoma
Akashima's Kochi Ken Akagoma

Homaregoushuu Go Goushuu Hinosou
Hidemine Go Nishinihon KenshaMatsumine Go Izumo Yanosou
Ungakume Go Izumo Yanosou
Natsuyo Go Izumo YanosouTochiryuu Go Izumo Yanosou
Michiyo Go Izumo Yanosou

Chiharu Go Nidai Iwahori Sou

Kotofusa Go Nidai Iwahori Sou

Teruhide Gou Sekimei Sou

Sekihoume Go Iyo Temmasou
Shuuou (Kosumosu) Go Nidai Iwahori Sou

Hiryuu Go Iwai Sou
Minezakurame Go Kachidoki Okamoto Sou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree