Pedigree of Akashima's Kochi Ken Akagoma
Akashima's Kochi Ken AkagomaHomaregoushuu Go Goushuu HinosouHidemine Go Nishinihon KenshaMatsumine Go Izumo Yanosou
Ungakume Go Izumo Yanosou
Natsuyo Go Izumo YanosouTochiryuu Go Izumo Yanosou
Michiyo Go Izumo Yanosou
Chiharu Go Nidai Iwahori SouKotofusa Go Nidai Iwahori SouTeruhide Gou Sekimei Sou
Sekihoume Go Iyo Temmasou
Shuuou (Kosumosu) Go Nidai Iwahori SouHiryuu Go Iwai Sou
Minezakurame Go Kachidoki Okamoto Sou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree