Pedigree of Akashima's Kochi Ken Azorakuno
Akashima's Kochi Ken Azorakuno

Chouun Go Jiraku Sou

Chouji Go Izumo Shoueisou

Shungaku Go Izumo Yanosou

Choushumme Go Izumo Yanosou

Unshunme (Kumoharume) Go Izumo Yanosou

Ungaku (Kumotake) Go Izumo Yanosou
Ganshumme Go Kamo Shinsakusou

Akashima's Kochi Ken Chigusa

Imiko-Seium V.D. Egmato

Kazuhideryu Go Kazusa Okazawasow

Seiunhime Go Izumo Yanosou

Murasaki Go Ayumisou
Gyokushuuhou Go Ehime Oosawasou
Benihime Go Ayumi Sou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree