Pedigree of Shuureihime go Reikasou
Shuureihime go ReikasouChouji Go Izumo ShoueisouShungaku Go Izumo YanosouGakuhou Go Mabi Tabuchisou
Heisei Shuuritsumi Go Shouyousou
Choushumme Go Izumo YanosouDaigorou Go Katashiro Ikenaga
Michiyo Go Izumo Yanosou
Tochihime go Nishinihon KenshaTakaarashi Go Nishinihon KenshaAsouarashi Go Seto Kawanosou
Mikime Go Fukuyama Ichiza
Tochikirahime Go Izumo YanosouTochiryuu Go Izumo Yanosou
Shouseime Go Kasahara Sou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree