Pedigree of L'Yama no Kuma Go Sakura Kensha
L'Yama no Kuma Go Sakura KenshaTakaou Go Hata InoshishisouIyo No Gakushun Go TsujihanasouShungaku Go Izumo Yanosou
Youkoume Go Ryuutarou Sou
Garyuume Go Bingo TatsumakisouShouyou Tomoaki Go Shouyousou
Mikihime Go Bingo Tatsumakisou
Dhaka-Michi V.D. EgmatoYuu-Saiki V.D. EgmatoOmmi-Seium V.D. Egmato
Saiki Aka-Shima V.D. Egmato
Michihana Go Izumo YanosouMichiryuu go Izumo Yano Sou
Yukimihime Go Ariake Shoueisou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree