Pedigree of Kurama Go Awa Yamainusou

Kurama Go Awa Yamainusou

Unta go Izumo Shoueisou

Gakuun Go Izumo Yanosou

Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Michiyo Go Izumo Yanosou

Choumme Go Izumo Shoueisou

Shungaku Go Izumo Yanosou

Choushumme Go Izumo Yanosou

Bishoume Go Izumo Yanosou

Gakushou Go Izumo Yanosou

Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Michiyo Go Izumo Yanosou

Tochimitsuhime Go Izumo Yanosou
Tochiryuu Go Izumo Yanosou

Shouseime Go Kasahara Sou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree