Pedigree of Youtarou Go Moesou
Youtarou Go MoesouDaishou Go ShouyousouShouin Go KanokawasouShou Go Ooita Meisou
Akame Go Kanokawasou
Houshoume Go Akatsuki No HoshisouFukuyama No Matsumine Go Fukuyama Ichiza
Shuunme Shuun Sou
Hiou Go OosugasouTaiyou Go AyumisouYamaarashi Go Sanuki Tanaka
Matsukageme Go Ayumisou
玄秀女号Hidemaru Go Awa Taketorasou
玄風女号
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree