Pedigree of Daiyuu Go Chikugo Midori
Daiyuu Go Chikugo Midori

Shougaku Go Marufukusou

Tesshou Go

Tetsuno Umi Go Fukuyama Ichiza
嶽一女号
Shungakume Go Izumo Yanosou

Gakuhou Go Mabi Tabuchisou
Daigaku Go Nagisa
Tetsugakume Go Mabitabuchisou
Heisei Shuuritsumi Go Shouyousou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree