Pedigree of Daiyuu Go Chikugo Midori
Daiyuu Go Chikugo MidoriShougaku Go MarufukusouTesshou GoTetsuno Umi Go Fukuyama Ichiza
嶽一女号
Shungakume Go Izumo YanosouGakuhou Go Mabi TabuchisouDaigaku Go Nagisa
Tetsugakume Go Mabitabuchisou
Heisei Shuuritsumi Go Shouyousou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree