Pedigree of Shouumme Go Aki Hazukisou
Shouumme Go Aki HazukisouShougaku Go Bingo Watanabesou
Aihime Go Aki Hazukisou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree