Pedigree of Kuma no Akime go Kumage Miyatasou
Kuma no Akime go Kumage Miyatasou

Jingaku Go Satsuma Tenryuusou
Gakurei go Shibakomasou

Shougaku Go Marufukusou
Marufuku Sou
Gakufuume go Aki Yamashitasou

Shougaku Go Marufukusou
Senbou Ichime GoGakutsuna go Kumage MiyatasouGakurou Gou
Koushunhime go Hiraosou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree