Pedigree of Shoushun Go Daruma Shirahasou
Shoushun Go Daruma ShirahasouShungaku Go Izumo YanosouGakuhou Go Mabi TabuchisouDaigaku Go Nagisa
Tetsugakume Go Mabitabuchisou
Heisei Shuuritsumi Go Shouyousou
Shouumme Go Aki HazukisouShougaku Go Bingo Watanabesou
Aihime Go Aki Hazukisou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree