Pedigree of Unta go Izumo Shoueisou
Unta go Izumo ShoueisouGakuun Go Izumo YanosouDaigorou Go Katashiro IkenagaKaiun Go Izumo Yanosou
Shinseikizunahime Go Shouyou Sou
Michiyo Go Izumo YanosouFukuyama No Matsumine Go Fukuyama Ichiza
Michiko Go Izumo Yanosou
Choumme Go Izumo ShoueisouShungaku Go Izumo YanosouGakuhou Go Mabi Tabuchisou
Heisei Shuuritsumi Go Shouyousou
Choushumme Go Izumo YanosouDaigorou Go Katashiro Ikenaga
Michiyo Go Izumo Yanosou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree