Pedigree of Akashima's Kochi Ken Miyoko

Akashima's Kochi Ken Miyoko

Tenshou Go Awahakua
Kuma Go Iyo Temmansou

Takamine Go Kouchi Akanosou

Ibuhime Go Iyo Temmansou
Gingetsuhime Go Iyo Temmansou

Takamine Go Kouchi Akanosou
Ginshoume Go Iyo Temmansou

Fukuchiyo Go Nidai Iwahori Sou

Kotofusa Go Nidai Iwahori Sou

Teruhide Gou Sekimei Sou

Sekihoume Go Iyo Temmasou
Shuuou (Kosumosu) Go Nidai Iwahori Sou

Hiryuu Go Iwai Sou
Minezakurame Go Kachidoki Okamoto Sou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree