Pedigree of Bishoume Go Izumo Yanosou

Bishoume Go Izumo Yanosou

Gakushou Go Izumo Yanosou

Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Kaiun Go Izumo Yanosou
Shinseikizunahime Go Shouyou Sou
Michiyo Go Izumo Yanosou

Fukuyama No Matsumine Go Fukuyama Ichiza

Michiko Go Izumo Yanosou

Tochimitsuhime Go Izumo Yanosou
Tochiryuu Go Izumo YanosouGanryuu Go Kamo Shinsakusou

Michiko Go Izumo Yanosou

Shouseime Go Kasahara Sou
Shouun Go Aki Yamashitasou
Seisuzume Go Bitschuu Nakagawasou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree