Pedigree of Unshunme (Kumoharume) Go Izumo Yanosou

Unshunme (Kumoharume) Go Izumo Yanosou

Ungaku (Kumotake) Go Izumo Yanosou

Gakuhou Go Mabi Tabuchisou
Daigaku Go Nagisa
Tetsugakume Go Mabitabuchisou
Kiko Go Mabi Tabuchisou

Tetsuno Umi Go Fukuyama Ichiza
Senko Go Mabi Tabuchisou
Ganshumme Go Kamo ShinsakusouFuugaku Go Unshuu Yoneesou
Ryuumme Go Izumo Yanosou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree