Pedigree of Chouun Go Jiraku Sou

Chouun Go Jiraku Sou

Chouji Go Izumo Shoueisou

Shungaku Go Izumo Yanosou

Gakuhou Go Mabi Tabuchisou
Heisei Shuuritsumi Go Shouyousou

Choushumme Go Izumo Yanosou

Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Michiyo Go Izumo Yanosou

Unshunme (Kumoharume) Go Izumo Yanosou

Ungaku (Kumotake) Go Izumo Yanosou

Gakuhou Go Mabi Tabuchisou
Kiko Go Mabi Tabuchisou
Ganshumme Go Kamo ShinsakusouFuugaku Go Unshuu Yoneesou
Ryuumme Go Izumo Yanosou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree