Pedigree of Chouun Go Jiraku Sou
Chouun Go Jiraku SouChouji Go Izumo ShoueisouShungaku Go Izumo YanosouGakuhou Go Mabi Tabuchisou
Heisei Shuuritsumi Go Shouyousou
Choushumme Go Izumo YanosouDaigorou Go Katashiro Ikenaga
Michiyo Go Izumo Yanosou
Unshunme (Kumoharume) Go Izumo YanosouUngaku (Kumotake) Go Izumo YanosouGakuhou Go Mabi Tabuchisou
Kiko Go Mabi Tabuchisou
Ganshumme Go Kamo ShinsakusouFuugaku Go Unshuu Yoneesou
Ryuumme Go Izumo Yanosou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree