Pedigree of Shinseikizunahime Go Shouyou Sou
Shinseikizunahime Go Shouyou SouRyuko Go Ehime Oohashi Sou
Chouzanme Gou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree