Pedigree of Nagomi Go Ayumisou

Nagomi Go Ayumisou

Daishou Go Shouyousou
Shouin Go KanokawasouShou Go Ooita Meisou
Akame Go Kanokawasou
Houshoume Go Akatsuki No Hoshisou

Fukuyama No Matsumine Go Fukuyama Ichiza
Shuunme Shuun Sou
Yuri Go Sanuki NagatosouMatsuryuu Go Awa TaketorasouHeisei Matsukage Go Matsuyousou
Setome
Ryou Go Sanuki Nagatosou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree