Pedigree of Unshoume Go Izumo Yanosou

Unshoume Go Izumo Yanosou

Gakuun Go Izumo Yanosou

Daigorou Go Katashiro Ikenaga
Kaiun Go Izumo Yanosou
Shinseikizunahime Go Shouyou Sou
Michiyo Go Izumo Yanosou

Fukuyama No Matsumine Go Fukuyama Ichiza

Michiko Go Izumo Yanosou

Harukumome Go Izumo Yanosou

Ungaku (Kumotake) Go Izumo Yanosou

Gakuhou Go Mabi Tabuchisou
Kiko Go Mabi Tabuchisou
Shumpuume Go Izumo YanosouShouta Go Ariake Shoueisou
Biunhime Go Izumo Yanosou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree