Pedigree of Unshoume Go Izumo Yanosou
Unshoume Go Izumo YanosouGakuun Go Izumo YanosouDaigorou Go Katashiro IkenagaKaiun Go Izumo Yanosou
Shinseikizunahime Go Shouyou Sou
Michiyo Go Izumo YanosouFukuyama No Matsumine Go Fukuyama Ichiza
Michiko Go Izumo Yanosou
Harukumome Go Izumo YanosouUngaku (Kumotake) Go Izumo YanosouGakuhou Go Mabi Tabuchisou
Kiko Go Mabi Tabuchisou
Shumpuume Go Izumo YanosouShouta Go Ariake Shoueisou
Biunhime Go Izumo Yanosou
This pedigree was generated by Shikoku-pedigree