Login

Akashima's Kochi Ken Koro Fuyu No Ko

Registered Name: Akashima's Kochi Ken Koro Fuyu No Ko
Breeder: Katja Weber
Owner: Guinevere Morgan
Kennel: Akashima
Sire: Shuureihou Go Fukasou
Dam: Akashima's Kochi Ken Kichona
Call Name: Koro
Sex: male
Date of Birth: 1 MAR 2021
Land of Birth: Canada
Land of Standing: Canada
Size:
Weight:
Colour: Red Sesame
Health HD: Too young
Health Patella: Too young
Titles:
Known Offspring:
Registration#: C.K.K. # JE4069418
Full siblings:
Akashima's Kochi Ken Kaiju Sou
Akashima's Kochi Ken Kamiko
Akashima's Kochi Ken Kariudo
Akashima's Kochi Ken Kobe Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Koji-kin
Akashima's Kochi Ken Kuma Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Makiko
Akashima's Kochi Ken Nara
Akashima's Kochi Ken Nikko Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Ronin Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Shiroku
Akashima's Kochi Ken Tachikoma
Akashima's Kochi Ken Yumiko
Akashima's Kochi Ken Yumiko
Akashima's Kochi Ken Yuzu Fuyu No Ko

Half siblings (sire's side):
Akashima's Kochi Ken Aka Akane
Akashima's Kochi Ken Akemi
Akashima's Kochi Ken Azuma Aki No Ko
Akashima's Kochi Ken Buruu Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Kaito Kuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Kaku San
Akashima's Kochi Ken Katara Aki No Ko
Akashima's Kochi Ken Kiseki Go
Akashima's Kochi Ken Kiyoshi
Akashima's Kochi Ken Koji Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Makoto Aki No Ko
Akashima's Kochi Ken Masaki Aki No Ko
Akashima's Kochi Ken Saito
Akashima's Kochi Ken Suki Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Taro Aki No Ko
Akashima's Kochi Ken Tokimaru
Akashima's Kochi Ken Tomoe San
Saigō Nagito Go Kasatori Sou

Half siblings (dam's side):
Akashima's Kochi Ken Sashi
Akashima's Kochi Ken Shika
Akashima's Kochi Ken Yoshi

Pedigree

Akashima's Kochi Ken Koro Fuyu No Ko
Shuureihou Go Fukasou
Fuji no Reihou Go Fukasou
Harugakusakura go Kachidoki Okamotosou
Shizuka Go Fukasou
Reika Go Shibukawa Katou KenshaGinshunzan Go Oboro
Shizuho Go Fukasou
Akashima's Kochi Ken Kichona
Akashima's Kochi Ken Shigeru
Chouun Go Jiraku Sou
Akashima's Kochi Ken Chigusa
Akashima's Kochi Ken Harayuki
Tenshou Go Awahakua
Yana-Nanako van de Egmato