Login

Akashima's Kochi Ken Taro Aki No Ko

Registered Name: Akashima's Kochi Ken Taro Aki No Ko
Breeder: Katja Weber
Owner: Elvira Bert
Kennel: Akashima
Sire: Shuureihou Go Fukasou
Dam: Nori Juushiro Go Kasatori Sou
Call Name: Taro
Sex: male
Date of Birth: 19 SEP 2020
Land of Birth: Canada
Land of Standing: Germany
Size:
Weight:
Colour: Red Sesame
Health HD:
Health Patella:
Titles:
Known Offspring:
Registration#: C.K.C. HS4056856
Notes:
Chip # 956000005423536
Full siblings:
Akashima's Kochi Ken Azuma Aki No Ko
Akashima's Kochi Ken Buruu Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Kaito Kuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Katara Aki No Ko
Akashima's Kochi Ken Koji Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Makoto Aki No Ko
Akashima's Kochi Ken Masaki Aki No Ko
Akashima's Kochi Ken Suki Fuyu No Ko

Half siblings (sire's side):
Akashima's Kochi Ken Aka Akane
Akashima's Kochi Ken Akemi
Akashima's Kochi Ken Kaiju Sou
Akashima's Kochi Ken Kaku San
Akashima's Kochi Ken Kamiko
Akashima's Kochi Ken Kariudo
Akashima's Kochi Ken Kiseki Go
Akashima's Kochi Ken Kiyoshi
Akashima's Kochi Ken Kobe Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Koji-kin
Akashima's Kochi Ken Koro Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Kuma Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Makiko
Akashima's Kochi Ken Nara
Akashima's Kochi Ken Nikko Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Ronin Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Saito
Akashima's Kochi Ken Shiroku
Akashima's Kochi Ken Tachikoma
Akashima's Kochi Ken Tokimaru
Akashima's Kochi Ken Tomoe San
Akashima's Kochi Ken Yumiko
Akashima's Kochi Ken Yumiko
Akashima's Kochi Ken Yuzu Fuyu No Ko
Saigō Nagito Go Kasatori Sou

Half siblings (dam's side):
Akashima's Kochi Ken Akihiko Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Akihiro Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Akira Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Arashi Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Asami Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Chiisana
Akashima's Kochi Ken Ken'ichi
Akashima's Kochi Ken Naomi
Akashima's Kochi Ken Shizumi
Akashima's Kochi Ken Tako

Pedigree

Akashima's Kochi Ken Taro Aki No Ko
Shuureihou Go Fukasou
Fuji no Reihou Go Fukasou
Harugakusakura go Kachidoki Okamotosou
Shizuka Go Fukasou
Reika Go Shibukawa Katou KenshaGinshunzan Go Oboro
Shizuho Go Fukasou
Nori Juushiro Go Kasatori Sou
Shinryu of Shikoku House
Ryuou Gyeonmoksanjang
Jinryuichijyogou Oitasanjyusyou
Shuugakume Go Izumo Yanosou
Chouji Go Izumo Shoueisou
Unkahime Go Izumo Shoueisou