Login

斗悟号 Togo Go Hinotori

Registered Name: 斗悟号 Togo Go Hinotori
Breeder: Derek Gitts
Owner:
Kennel: Hinotori
Sire: Benkei Go Areyarisu
Dam: 美佳号 Mika Go Mikasa Sou
Call Name: Togo
Sex: male
Date of Birth: 9 MAR 2020
Land of Birth: USA
Land of Standing: USA
Size:
Weight:
Colour: Sesame
Health HD: Too young
Health Patella: Too young
Titles:
Known Offspring:
Registration#: R2-503
Racing Name: Shikoku
Full siblings:
久美号 Kumi Go Hinotori
吉号 Yoshi Go Hinotori
弓姫号 Yuki Go Hinotori
絆侍号 Banji Go Hinotori

Half siblings (sire's side):
Ichiro Go Kazoku Daiichi
Momo Go Kazoku Daiichi
Tanku Go Kazoku Daiichi

Pedigree

斗悟号 Togo Go Hinotori
Benkei Go Areyarisu
Shoushuu Go Iyo Matsukasasou
Seikan Go Kasamatsusou
Aikoume Go Kikuma Yoshiisou
Ichika go Yuda Hakushin
Shouichi Go Izumo Yanosou
Seika Go Hyuuga Yuasa
美佳号 Mika Go Mikasa Sou
美宝号 Mihou Go Kyuushuu Satsukisou宝剣号 Houken go mikasa sou
Misaki Go Mikasa Sou
Shunkahime Go Mikasasou
Suzumine Go Wakashibasou
Oushumme Go Oboro