Login

Akashima's Kochi Ken Shika

Registered Name: Akashima's Kochi Ken Shika
Breeder: Katja Weber
Owner: Adam Pentz
Kennel: Akashima
Sire: Takaou Go Hata Inoshishisou
Dam: Akashima's Kochi Ken Kichona
Call Name: Shika
Sex: female
Date of Birth: 2 OCT 2019
Land of Birth: Canada
Land of Standing: USA
Size:
Weight:
Colour: Sesame
Health HD: Too young
Health Patella: Too young
Titles:
Known Offspring:
Registration#: MN-GU3981616
Full siblings:
Akashima's Kochi Ken Sashi
Akashima's Kochi Ken Yoshi

Half siblings (sire's side):
Akashima's Kochi Ken Eiji
Akashima's Kochi Ken Koji San
Akashima's Kochi Ken Mieko
Akiyama Bishuu Go Kasatori Sou
Daizo Futoshi Go Kasatori Sou
Daryun Kenzo Go Kasatori Sou
Haruka Goku Go Kasatori Sou
Hiroki Bishuu Go Kasatori Sou
Jin Izumo Go Kasatori Sou
Katsu Anzu Go Yamabuki Sou
Kazu Futoshi Go Kasatori Sou
Kiyomi Anzu Go Yamabuki Sou
Koda Loki Go Kasatori Sou
Kotobuki Futoshi Go Kasatori Sou
Kusatsu Chojiro Go Kasatori Sou
Kyra Loki Go Kasatori Sou
L'Oko Go Sakura Kensha
L'Yama no Kuma Go Sakura Kensha
Lazlo Go Sakura Kensha
Luke Go Sakura Kensha
Meito Bishuu Go Kasatori Sou
Miku Izumo Go Kasatori Sou
Mitsu Loki Go Kasatori Sou
Miyuka Loki Go Kasatori Sou
Mizuki Futoshi Go Kasatori Sou
Naginata Goku Go Kasatori Sou
Nyoko Izumo Go Kasatori Sou
Raijin Anzu Go Yamabuki Sou
Riku Chojiro Go Kasatori Sou
Sayuri Loki Go Kasatori Sou
Seiko Goku Go Kasatori Sou
Shin Loki Go Kasatori Sou
Shoji Anzu Go Yamabuki Sou
Soba Izumo Go Kasatori Sou
Sora Izumo Go Kasatori Sou
Tsukiko Kenzo Go Kasatori Sou
Yoshi Chojiro Go Kasatori Sou
Youta Anzu Go Yamabuki Sou
Yuki Loki Go Kasatori Sou

Half siblings (dam's side):
Akashima's Kochi Ken Kaiju Sou
Akashima's Kochi Ken Kamiko
Akashima's Kochi Ken Kariudo
Akashima's Kochi Ken Kobe Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Koji-kin
Akashima's Kochi Ken Koro Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Kuma Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Makiko
Akashima's Kochi Ken Nara
Akashima's Kochi Ken Nikko Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Ronin Fuyu No Ko
Akashima's Kochi Ken Shiroku
Akashima's Kochi Ken Tachikoma
Akashima's Kochi Ken Yumiko
Akashima's Kochi Ken Yumiko
Akashima's Kochi Ken Yuzu Fuyu No Ko

Pedigree

Akashima's Kochi Ken Shika
Takaou Go Hata Inoshishisou
Iyo No Gakushun Go Tsujihanasou
Shungaku Go Izumo Yanosou
Youkoume Go Ryuutarou Sou
Garyuume Go Bingo Tatsumakisou
Shouyou Tomoaki Go Shouyousou
Mikihime Go Bingo Tatsumakisou
Akashima's Kochi Ken Kichona
Akashima's Kochi Ken Shigeru
Chouun Go Jiraku Sou
Akashima's Kochi Ken Chigusa
Akashima's Kochi Ken Harayuki
Tenshou Go Awahakua
Yana-Nanako van de Egmato